PROJEKTIT

TUKEVALLA OTTEELLA
OPIT TYÖSSÄ
MYLLYKOSKI

 

Tukevalla otteella -hanke

Hankkeen kohderyhmänä painotetaan alle 30-vuotiaita ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevia sekä pitkään työttömänä
olleita tai muuten työllistymiseensä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto
tai jotka syystä tai toisesta haluavat/joutuvat vaihtamaan alaa tai ammattia.

Hanke tarjoaa

 • mahdollisuuden kokeilla kiinnostavaa alaa tai ammattia
 • opiskelumotivaation selvittelyä ja sen kasvattamista
 • työelämätietokoulutusta työelämän pelisäännöistä
 • tukea hakeutumisessa omaa kiinnostusta, oppimiskykyä ja – taitoja vastaavaan oppimisympäristöön tai muuhun soveltuvaan koulutukseen
 • mahdollisuuden tunnistaa jo hankittua osaamista ja saada siitä osaamistodistus.

Yhteystiedot

Kirsi Nielikäinen, 040 1498 006, kirsi.nielikainen(at)parik.fi

Opit työssä – hanke

Kenelle projekti on tarkoitettu

Projekti on tarkoitettu työ- ja elinkeinotoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen työttöminä työnhakijoina
oleville ammattikouluttamattomille nuorille tai ammatilliset opinnot keskeyttäneille taikka opintojen keskeyttämisvaarassa oleville nuorille.

Projekti tarjoaa

 • mahdollisuuden suorittaa ammatillisia tutkinnon osia tai koko perustutkintoja työvaltaisissa oppimisympäristöissä
 • mahdollisuuden opiskeluun työtä tekemällä
 • joustavan opiskelupolun ja – rytmin

Projektin tavoitteet

 • tarjota joustavia työvaltaisia opintopolkuja ammatillisten opintojen suorittamiseen yhteistyössä ammattioppilaitosten kanssa
 • ammatillisten opintojen läpäisyn tehostaminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen
 • tukea erilaisten oppijoiden ammatillisen tutkinnon suorittamista työvaltaisia oppimistapoja hyödyntäen
 • ottaa käyttöön työvaltaiseen koulutukseen soveltuvia työkaluja ja -menetelmiä

https://www.thinglink.com/scene/891266204088401922

 

Myllykoski-projekti

Olkkari-tila Myllykosken taajamassa tarjoaa mahdollisuuden poiketa vaikkapa kahvikupilliselle tuttujen kavereiden kanssa.
Tilassa on myös mahdollisuus järjestää toimintaryhmiä kävijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Toiminta sisältää:

 • Toimintaryhmiä
 • Terveysvinkkejä, liikuntaa ja rentoutusta
 • Tietoa ja käytännön ohjeita esim. erilaisten sähköisten palvelujen käyttöön ja lomakkeiden täyttöön (esim. päivärahahakemukset)
 • Ruoanlaittoa yhdessä

Yhteystiedot

Mirja Willberg, p. 040 7783 570, mirja.willberg(at)parik.fi

Jari Kallio, p. 0400 777 375


Takaisin ylös