PROJEKTIT

MAISEMOINTI JA YMPÄRISTÖNHOITO TYÖLLISTÄJÄNÄ
TUKEVALLA OTTEELLA
OPIT TYÖSSÄ
MYLLYKOSKI

Maisemointi ja ympäristönhoito työllistäjänä -hanke

Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset työttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, pitkään työttömänä olleet sekä yli 300 päivältä
työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saaneet työnhakijat sekä muut pitkään avoimilta työmarkkinoilta poissa olleet henkilöt tai
syrjäytymisvaarassa ja erityisen tuen tarpeessa olevat työnhakijat.

Hanke tarjoaa

 • mahdollisuuden kokeilla ulkoalueiden hoidon ja viheralueiden ylläpitotöitä
 • mahdollisuuden kehittää omia työelämävalmiuksia
 • tukea suomen kielen harjaannuttamisessa
 • vahvistusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimintaympäristöön integroitumisessa
 • mahdollisuuden harjaannuttaa työelämän pelisääntöjen tuntemusta ja koulutusta työelämän pelisäännöistä
 • mahdollisuuden osallistua työttömien terveystarkastukseen
 • tukea työelämään tai koulutukseen hakeutumisessa

Kouvolan kaupunki osoittaa hankkeelle maisemointia ja ympäristönhoitoa tarvitsevat työkohteet kaupungin alueelta.
Työtehtävät ovat pääasiassa, metsikköjen ja muiden viheralueiden hoitoa ja maisemanhoitotöitä.
Näiden töiden kautta syntyy energiajakeita, joita kierrätetään jatkojalostukseen alueelta koottuihin energia- ja ympäristöalan allianssiyrityksiin.
Energia- ja ympäristöalan yritykset jatkojalostavat tuotetut energiajakeet omissa tuotannoissaan.

Yhteystiedot

Anna Kemppinen, p. 040 1785 423, anna.kemppinen(at)parik.fi

Tukevalla otteella -hanke

Hankkeen kohderyhmänä painotetaan alle 30-vuotiaita ilman työ- ja koulutuspaikkaa olevia sekä pitkään työttömänä
olleita tai muuten työllistymiseensä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto
tai jotka syystä tai toisesta haluavat/joutuvat vaihtamaan alaa tai ammattia.

Hanke tarjoaa

 • mahdollisuuden kokeilla kiinnostavaa alaa tai ammattia
 • opiskelumotivaation selvittelyä ja sen kasvattamista
 • työelämätietokoulutusta työelämän pelisäännöistä
 • tukea hakeutumisessa omaa kiinnostusta, oppimiskykyä ja – taitoja vastaavaan oppimisympäristöön tai muuhun soveltuvaan koulutukseen
 • mahdollisuuden tunnistaa jo hankittua osaamista ja saada siitä osaamistodistus.

Yhteystiedot

Kirsi Nielikäinen, 040 1498 006, kirsi.nielikainen(at)parik.fi

Opit työssä – hanke

Kenelle projekti on tarkoitettu

Projekti on tarkoitettu työ- ja elinkeinotoimiston ja työvoiman palvelukeskuksen työttöminä työnhakijoina
oleville ammattikouluttamattomille nuorille tai ammatilliset opinnot keskeyttäneille taikka opintojen keskeyttämisvaarassa oleville nuorille.

Projekti tarjoaa

 • mahdollisuuden suorittaa ammatillisia tutkinnon osia tai koko perustutkintoja työvaltaisissa oppimisympäristöissä
 • mahdollisuuden opiskeluun työtä tekemällä
 • joustavan opiskelupolun ja – rytmin

Projektin tavoitteet

 • tarjota joustavia työvaltaisia opintopolkuja ammatillisten opintojen suorittamiseen yhteistyössä ammattioppilaitosten kanssa
 • ammatillisten opintojen läpäisyn tehostaminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen
 • tukea erilaisten oppijoiden ammatillisen tutkinnon suorittamista työvaltaisia oppimistapoja hyödyntäen
 • ottaa käyttöön työvaltaiseen koulutukseen soveltuvia työkaluja ja -menetelmiä

 

 

Myllykoski-projekti

Olkkari-tila Myllykosken taajamassa tarjoaa mahdollisuuden poiketa vaikkapa kahvikupilliselle tuttujen kavereiden kanssa.
Tilassa on myös mahdollisuus järjestää toimintaryhmiä kävijöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Toiminta sisältää:

 • Toimintaryhmiä
 • Terveysvinkkejä, liikuntaa ja rentoutusta
 • Tietoa ja käytännön ohjeita esim. erilaisten sähköisten palvelujen käyttöön ja lomakkeiden täyttöön (esim. päivärahahakemukset)
 • Ruoanlaittoa yhdessä

Yhteystiedot

Mirja Willberg, p. 040 7783 570, mirja.willberg(at)parik.fi

Jari Kallio, p. 0400 777 375


Takaisin ylös