TOIMINTALINJAT

KUNTOUTUMISEN TOIMINTALINJA
Toiminta Sisältö
Kelan työkokeilu
Työkunnon arviointi
Arviointi asiakkaan työpaikalla
Kelan mt-kuntoutuksen työhönvalmennus
Vire-toiminta
asiakkaan työkyvyn kartoitus
työelämän näkökulmasta
>mielenterveyskuntoutujien
ammatillinen valmennus
>kuntoutuminen yksilöllisten
suunnitelmien mukaisesti
>päivittäisen toimintakyvyn
ylläpitäminen ja edistäminen

 

TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN TOIMINTALINJA
Toiminta Sisältö
Yksilövalmennus
Työhönvalmentajan palvelut
Starttivalmennus
Kehitysvammaisten työtoiminta
Työtoiminta
Sosiaalihuollollinen työtoiminta
>kokonaisvaltaisen työ- ja
toimintakyvyn tukeminen
>elämänhallinnan tukeminen
>työn/koulutuspaikan hakeminen tuetusti
>työtehtävien räätälöinti yhteistyössä
työnantajan kanssa
> omasta tulevaisuudesta vastuun
ottamisen motivointi
>sosiaalinen integraatio työelämään
>sosiaalinen kuntoutuminen

 

OPPIMISEN TOIMINTALINJA
Toiminta Sisältö
Työvaltainen koulutus
Työssäoppiminen
Työelämätietopaketit
Opintojen tukijakso
Työnhakuvalmennus
Työelämään tutustuminen
>valmentavaa koulutusta
>oppiminen omien kykyjen mukaisesti
yksilöllisten opinpolkujen kautta
>ammatillinen peruskoulutus
työvaltaisesti opiskellen
>toiminnallista oppimista
>koulutuskokeilu
>syrjäytymisen ehkäisyä
>työelämä sääntöjen ja sosiaalisten
taitojen edistäminen

 

TYÖLLISTYMISEN TOIMINTALINJA
Toiminta Sisältö
Palkkatuettu työ
Palkkatuettu työ, nuoret
Oppisopimuskoulutus
Työkokeilu
Kuntouttava työtoiminta
>toimintakyvyn ylläpito
>ammatillisten taitojen kehittäminen
>tavoite avoimet työmarkkinat
>eri ammattialoihin tutustuminen
>työssäselviytymisen ja työyhteisöön
kiinnittymisen tukeminen
>koulutukseen motivoituminenTakaisin ylös