PARIK-SÄÄTIÖ

Säätiön tarkoitus on yksilön omien kykyjen mukaisen
ammatillisten ja sosiaalisten taitojen kasvun myötä tarjota mahdollisuus
täyteen elämään työn, kuntoutuksen ja koulutuksen avulla.

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT OVAT

– Asiakastyytyväisyys
– Elämänhallinnallisuus
– Ammatillisuus
– Yhdenvertaisuus